Viimeisimmät julkaisut:

Tutustuttaessa Pohjois-Savon alueen tekstiilialan toimijoihin löydettiin selvitystyön tuloksena 278 yritystä. Löydetyille yrityksille lähetettiin kysely Tekstiilien määrällisistä ja laadullisista sivuvirroista ja tutkimustyön tulokset voit nyt lukea juuri julkaisemastamme artikkelista ja laajemmasta raportista sen ohessa.

Käy lukemassa tuorein artikkelimme Savonian julkaisuista:
https://www.savonia.fi/tki/27-000-kg-tekstiilijatetta-kuukaudessa-tekstiilien-kiertotalous-vaatii-teknologian-kehittymista-ja-asennemuutosta-pohjois-savossa/

Linkki julkaistuun raporttiin: Nykytilaselvitys alueellisista tekstiilisivuvirroista ja kuluttajapoistotekstiileistä Pohjois-Savossa

Tekstiilien kiertotaloutta Pohjois-Savoon

Tekstiilien sivuvirta 1.4.2023-31.5.2025 selvittää ja kehittää yritysten kiertotalouteen siirtymistä: sivuvirta- ja poistotekstiilien uudelleenkäyttöä ja kierrossa pysymistä sekä tekstiilihukan ennaltaehkäisemistä koko arvoketjussa.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka yritysten ja kuluttajien tekstiilien sivuvirtoja ja poistotekstiilejä voitaisiin hyödyntää alueellisesti.

Hankkeen esittely

Hankkeessa kehitetään
toimintaympäristöä ja toimintatapoja ja kuinka yritykset voisivat hyödyntää poisto- ja
sivuvirtatekstiilejä paremmin liiketoiminnassaan, jotta tekstiilien arvo säilyy kierrossa. 80%
tuotteen ympäristövaikutuksista määritellään jo tuotesuunnittelu- ja tuotantovaiheessa.
Tekstiilien ja vaatteiden elinkaarta pidentämällä voidaan vaikuttaa ratkaisevasti vastuullisuuteen
ja kestävään tulevaisuuteen. Kaikkein ympäristöystävällisin tuote on se, joka kestää
käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Tähän tarvitaan uutta kiertotalouden mukaista
palveluliiketoimintaa.

Tapahtumat